Tour

Events for
18 June 2019 - 18 June 2021
June 21, 2019
June 22, 2019
June 23, 2019
June 26, 2019
June 29, 2019
July 03, 2019
July 10, 2019
July 11, 2019
July 12, 2019
July 17, 2019
July 18, 2019
July 19, 2019
July 21, 2019
July 23, 2019
July 24, 2019
July 27, 2019
July 30, 2019
July 31, 2019
August 01, 2019
August 02, 2019
August 03, 2019
August 07, 2019
August 09, 2019
August 14, 2019
August 16, 2019
August 17, 2019
August 22, 2019
August 23, 2019
August 30, 2019
August 31, 2019
September 01, 2019
September 06, 2019
September 07, 2019
September 08, 2019
September 18, 2019
September 19, 2019
September 20, 2019
September 21, 2019
September 27, 2019
September 28, 2019
October 05, 2019
October 06, 2019
October 20, 2019
October 25, 2019
October 26, 2019
October 27, 2019
October 31, 2019
November 01, 2019
November 02, 2019
November 03, 2019
November 08, 2019
November 09, 2019
November 21, 2019
November 22, 2019
November 23, 2019
November 24, 2019
November 28, 2019
November 29, 2019
November 30, 2019
December 01, 2019
December 07, 2019
December 17, 2019
December 20, 2019
March 20, 2020
March 21, 2020
March 22, 2020Upcoming Shows

21 Jun 2019 at Elkhart Jazz Festival
22 Jun 2019 at Elkhart Jazz Festival
23 Jun 2019 at Elkhart Jazz Festival
26 Jun 2019 at Mr Bs
29 Jun 2019 at Beaver Island
03 Jul 2019 at Rec Bowl
10 Jul 2019 at Nardin Park Methodist Church
11 Jul 2019 at Waterford Kettering High School
12 Jul 2019 at Joe’s Top Dog
17 Jul 2019 at Anderson Enrichment Center

Join the Fan Club!